Křížová chodba XXI.

22. Křížová chodba proběhne v roce 2025. Místo a čas zveřejníme v dostatečném předstihu.